نام حسین آمد و ازخود به در شدم
گویی از این جهان به جهان دگر شدم

نام حسین آمد و چشمم وضو گرفت
آب از سرم گذشت و دلم آبرو گرفت

منزل به منزل از طلب دل گذشته ام
آبم که دیگر از سر ساحل گذشته ام

چون نیزه خون گریسته ام در عزای سرخ
چون دود از میان مقاتل گذشته ام

ما می رویم اوست هو الباقی السلام
دنیا به نام آل حسین است والسلام

می بارد اشک های نگاهم به پای تو
من زنده ام به مرحمت روضه های تو

هر یا حسین روی لبم اوج می دهد
بال مرا همیشه به اوج هوای تو

سینه زنیم و سینه برای تو می زنیم
شکر خدا که سینه ی ما هست جای تو

تایید گشته ی نظر مادر توییم
اصلا خریده فاطمه ما را برای تو

 

برای دریافت تصویر از باکس دانلود استفاده نمایید.

همچنین میتوانید با کلیک بر روی تصویر زیر، تصویر را در سایز اصلی مشاهده نمایید.

 

Dood