این پوستر در دو سایز موبایل و دسکتاپ و در دو طرح مختلف برای سایز موبایل آماده شده است که میتوانید از جعبه ی دانلود آن ها را دریافت نمایید.

همچنین میتوانید با کلیک بر روی تصویر های زیر، تصویر را در سایز اصلی مشاهده نمایید.

تصویر سایز دسکتاپ:

MiladEmamHadi-1

تصویر سایز موبایل طرح اول:

MiladEmamHadi-2

تصویر سایز موبایل طرح دوم:

MiladEmamHadi-3